MENU

Thủ tục hoàn công nhà ở, công trình xây dựng và những vấn đề hoàn công bạn cần biết

Dung Nguyễn
31/03/2022

thủ tục hoàn công

Thủ tục hoàn công nhà ở hay công trình xây dựng là một thủ tục hành chính cần thực hiện nhưng lại chưa được nhiều chủ nhà ở thật sự quan tâm. Nhiều trường hợp sau khi xây nhà xong vì chưa hiểu được tính chất của thủ tục hoàn công hoặc gặp rắc rối khi thực hiện thủ tục nên đã bỏ ngang việc hoàn công nhà ở. Bài viết của MM Home sẽ chia sẻ những vấn đề liên quan đến thủ tục hoàn công để bạn có thể dễ dàng hoàn thành thủ tục này cùng với chi phí hoàn công nhà ở.

Nếu sau khi thi công xây dựng nhà ở, gia chủ lập tức dọn vào nhưng không thực hiện thủ tục hoàn công thì xét về mặt giấy tờ pháp lý, nhà ở này chưa được thừa nhận. Do đó, cần thực hiện thủ tục hành chính quản lý xây dựng này thì mới xem như hoàn thành xây dựng.

Thủ tục hoàn công nhà ở là gì? Vì sao xây nhà phải làm thủ tục hoàn công?

Hoàn công xây dựng nhà ở, nhà phố một thủ tục hành chính nhằm xác nhận các bên đầu tư, thi công hoàn thành công trình xây dựng sau khi được cấp phép xây dựng cũng như nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng nhà ở.

Thủ tục xin hoàn công nhà sẽ thể hiện cấu trúc, hiện trạng những thay đổi trong thi công. Đây cũng là điều kiện để nhà ở của bạn được cấp sổ hồng sau này.

Theo pháp luật quy định, nhà ở thuộc nhóm tài sản phải đăng ký sở hữu, Và nếu không thực hiện thủ tục hoàn công thì công trình sẽ không được thừa nhận về mặt pháp lý. Ngoài ra, thủ tục hoàn công cũng chính là điều kiện để cấp đổi lại sổ hồng trong trường hợp có thi công, thay đổi công trình nhà ở.

vai trò của thủ tục hoàn công
Thủ tục hoàn công hỗ trợ quá trình làm sổ hồng

Nhìn chung, vai trò của thủ tục, hồ sơ hoàn công nhà ở là:

 • Hỗ trợ nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình và công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
 • Tạo căn cứ, tiền đề để lên phương án bảo vệ cho công trình
 • Cơ sở để thanh toán, quyết toán, kiểm toán
 • Hỗ trợ việc khai thác sử dụng công trình nhà ở được dễ dàng hơn
 • Là hồ sơ, căn cứ để thiết kế, cải tạo, mở rộng và nâng cấp công trình nhà ở
 • Cung cấp thông tin trong trường hợp tương lai cần tìm lại tài liệu nghiên cứu
 • Hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý có thể nắm được cụ thể cấu tạo, thực trạng của công trình trước và sau khi thi công, từ đó có hướng sử dụng đúng với khả năng thực tế của công trình cũng như có biện pháp duy tu bảo dưỡng phù hợp.

Xem thêm:

Các trường hợp nhà ở cần hoàn công

Căn cứ theo Luật Xây dựng 2020, các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bao gồm: Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa,…

Như vậy, có thể hiểu, các trường hợp khác ngoài những trường hợp kể trên đều cần thủ tục cấp phép xây dựng. Vì thế, nếu xây nhà ở tại khu vực đô thị hoặc nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, xây trong khu bảo tồn/khu di tích lịch sử thì cần thực hiện thủ tục hoàn công.

Sổ hồng hoàn công là gì? Sổ hồng có hoàn công và không hoàn công khác nhau như thế nào?

Với tầm quan trọng của thủ tục hoàn công sau khi xây nhà thì liệu nếu không thực hiện thủ tục này, ngôi nhà có được cấp sổ hồng (chứng nhận quyền sử dụng đất) hay không? Trên thực tế, nếu chủ đầu tư không làm thủ tục hoàn công thì ngôi nhà vẫn có sổ hồng. Tuy nhiên, sổ hồng hoàn công và sổ hồng không hoàn công sẽ có nhiều điểm khác nhau.

 • Về hình thức: Sổ hồng không hoàn công chỉ thể hiện diện tích đất, ranh giới đất, vị trí thổ cư (nếu có). Còn sổ hồng có hoàn công sẽ thể hiện mặt bằng từng tầng cụ thể.
 • Về giá trị: Với sổ hồng có hoàn công, đây chính là giấy tờ để gia chủ có thể khẳng định quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trên đất về mặt pháp lý. Tuy nhiên, với sổ hồng chưa thực hiện thủ tục hoàn công thì gia chủ chỉ được công nhận quyền sở hữu đất còn nhà trên đất không có giá trị pháp luật.
làm thủ tục hoàn công
Nên đi làm thủ tục hoàn công sau khi xây nhà

Có bắt buộc làm hồ sơ hoàn công hay không?

Có thể nói, thủ tục xin hoàn công nhà là một thủ tục quan trọng. Tuy hiện nay không có thông tin bắt buộc làm hồ sơ hoàn công nhưng nếu bạn muốn xác nhận sở hữu tài sản (nhà ở) trên đất hoặc xin giấy phép sửa chữa, cải tạo về sau thì buộc phải làm thủ tục hoàn công sau khi công trình xây dựng hoàn thành.

Nhà đã hoàn công có giá trị như thế nào?

Với những ngôi nhà có hoàn công nếu nằm trong khu quy hoạch, gia chủ sẽ được đền bù cả giá trị phần đất lẫn giá trị ngôi nhà. Ngược lại, nhà không hoàn công chỉ được đền bù giá trị phần đất hoặc đền bù giá trị ngôi nhà với mức đền bù rất thấp.

Không chỉ vậy, nhà được thực hiện thủ tục hoàn công khi thế chấp sẽ được định giá cao hơn so với nhà không có hoàn công.

Khi mua bán bất động sản, nhà không hoàn công thường bị ép giá thấp hơn nhà đã có thủ tục hoàn công.

nhà đã làm thủ tục hoàn công
Nhà đã làm thủ tục hoàn công có giá trị cao hơn

Hướng dẫn thủ tục hoàn công, hồ sơ hoàn công nhà ở, sau xây dựng gồm những gì?

Theo theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, để làm thủ tục làm giấy hoàn công nhà, cần chuẩn bị hồ sơ hoàn công bao gồm:

Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng

 1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có).
 2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.
 3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.
 4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).
 5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.
 6. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.
 7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
 8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.
 9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.
 10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

 1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.
 2. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
 3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.
 4. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.
 5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình trong thủ tục hoàn công

 1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
 2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
 3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.
 4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
 5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công.
 6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.
 7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).
 8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.
 9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình.
 10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:
 • Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;
 • An toàn phòng cháy, chữa cháy;
 • An toàn môi trường;
 • An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;
 • Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
 • Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;
 • Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt;
 • Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 1. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
 2. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.
 3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
 4. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này (nếu có).
 5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này (nếu có).
 6. Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.
hồ sơ hoàn công
Hồ sơ hoàn công gồm những gì là điều mà nhiều người bối rối

Nộp hồ sơ hoàn công nhà ở ở đâu?

Hồ sơ thực hiện thủ tục hoàn công sau khi xây nhà ở cần được nộp tại Uỷ ban Nhân dân Quận/Huyện nơi bạn xây dựng. Theo đó, nếu nhà riêng lẻ trong khu dân cư nông thôn thì nộp hồ sơ hoàn công tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trên đây là các hướng dẫn về thủ tục hoàn công để bạn có thể hoàn thành thao tác cuối cùng khi xây dựng nhà ở của mình. Hoàn công không khó, thủ tục cũng không quá rắc rối nên hãy cố gắng thực hiện bạn nhé.

Để được tư vấn thêm quy trình thiết kế, xây dựng nhà ở, liên hệ với MM Home ngay hôm nay!

—————————————————————————————————————————————————————

Liên hệ MM Home 

Địa chỉ:

 • 26 Đường số 55, Khu phố 2, Phường An Phú, TP. Thủ Đức
 • 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 • 58 Phan Bội Châu, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 0369 115 511

Nhập email để theo dõi và cập nhật các thông tin mới nhất từ MM Home nhé!